ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณธ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ