เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูผู้เทศมืออาชีพประจำโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงแรมชฎา แอท นคร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม
เกียรติบัตรคณะกรรมการ